تست کشش لوله پلی اتیلن

تست کشش لوله پلی اتیلن به وسیله آخرین دستگاه های روز دنیا با بالاترین دقت در آزمایشگاه کارخانه

در زمینه مواد و پلیمرها، شناخت خواص مکانیکی به عنوان یکی از اصول اساسی در طراحی و کنترل کیفیت محصولات محسوب می شود. آزمون کشش به عنوان یک روش استاندارد برای ارزیابی این خواص، اهمیت ویژه ای دارد. این آزمون نه تنها درک ما از واکنش پلیمرها به نیروهای کششی را عمق بخشیده، بلکه ابزاری حیاتی برای تضمین کیفیت و بهبود مشخصات فنی محصولات به شمار می رود.

آزمون کشش، رفتار ماده را تحت تاثیر نیروهای کششی مورد بررسی قرار می دهد و به ما امکان می دهد تا استحکام، سفتی، تردی، سختی، و قابلیت ارتجاعی ماده را تحت شرایط مختلف ارزیابی کنیم. این اطلاعات برای توسعه و بهینه سازی محصولات در صنایع گوناگون، از جمله صنعت پلیمر، حائز اهمیت است.

روند اجرای آزمون کشش به این صورت است که یک نمونه پلیمری به طور محکم بین دو گیره قرار داده می شود، سپس با اعمال نیروی کششی و افزایش تدریجی این نیرو، تغییرات طولی نمونه تا رسیدن به نقطه پارگی مورد اندازه گیری قرار می گیرد. این فرآیند، اطلاعات مفیدی را در مورد خواص مکانیکی ماده در اختیار ما قرار می دهد و به تولیدکنندگان امکان می دهد تا با دقت بیشتری کیفیت و عملکرد محصولات خود را کنترل کنند.

از آزمون های کشش، مانند BS2782، EN63، و ASTM D 2412، برای آزمایش خواص مکانیکی انواع مختلف لوله پلی اتیلن استفاده می شود. این آزمون ها، حداکثر استحکام در برابر بارهای خارجی، میزان افزایش طول در نقطه پارگی، ضریب الاستیسیته، و مقاومت در برابر خش را مشخص می کنند.

هدف از اجرای این آزمون ها، فراهم آوردن داده های دقیق و معتبر برای ارزیابی عملکرد لوله ها و اتصالات پلی اتیلن در شرایط عملیاتی واقعی است. با این داده ها، مهندسین و طراحان قادر به توسعه محصولاتی با کارایی بالا و مطابق با استانداردهای صنعتی می شوند. با ما در صنعت غرب همراه باشید با ادامه این مقاله.

نقش کلیدی نمونه دمبلی در تحلیل آزمون های کششی

در مطالعه و بررسی خواص مکانیکی مواد، آزمون کشش ابزاری حیاتی به شمار می رود. برای این منظور، نمونه هایی با طراحی خاص به شکل دمبل مورد استفاده قرار می گیرند. این شکل طراحی شده به منظور کمینه سازی تاثیرات گیره های نگه دارنده بر سنجش خواص کششی نمونه است، امری که به افزایش دقت نتایج آزمون کمک شایانی می کند. خروجی این آزمایشات به صورت نمودارهایی است که رابطه بین نیروی اعمالی (بار کشش) و تغییر مکانی (کرنش) نمونه را نشان می دهند.

چالش اصلی در مقایسه خواص کششی مواد مختلف، اندازه و خصوصیات فیزیکی آن ها است. این تفاوت ها، درک ما از پاسخ مواد به نیروهای کششی را پیچیده می کند، اما همین اطلاعات به طراحی محصولاتی که با استانداردهای کیفی بالایی همراه هستند، کمک می کند.

استفاده از نمونه های دمبلی در آزمون های کشش، پنجره ای به سوی فهم عمیق تر از خواص مواد و تاثیر آن ها بر روی عملکرد نهایی محصولات می گشاید. این روش، مبنایی برای تصمیم گیری های آگاهانه در طراحی و توسعه محصولات جدید ارائه می دهد و در نهایت به بهبود مستمر کیفیت و ارزش محصولات کمک می کند.

راهنمای کامل آزمون کشش لوله پلی اتیلن

برای اطمینان از دوام و استحکام اتصالات جوشی لوله های پلی اتیلن، انجام آزمون کشش ضروری است. این روش، که با دقت بر اساس استاندارد INSO17304 طراحی شده، نه تنها کیفیت جوش را مورد ارزیابی قرار می دهد بلکه به تعیین پایداری ساختاری نمونه در برابر نیروهای کششی کمک می کند.

مرحله اول: آماده سازی نمونه ها: آماده سازی نمونه ها برای آزمون با دقت بالا و مطابق با استانداردهای مشخص شده انجام می گیرد. هر نمونه پیش از آزمون باید برای حداقل ۶ ساعت در دمای ۲۳±۲ درجه سلسیوس قرار گیرد تا به طور کامل تثبیت شود. زمان تثبیت باید حداقل ۲۴ ساعت پس از اتمام فرآیند جوشکاری باشد، تا اطمینان حاصل شود که نمونه آماده ی آزمون است.

مرحله دوم: اندازه گیری ضخامت و عرض نمونه: ضخامت دیواره نمونه باید دقیقا مطابق با ضخامت دیواره لوله اصلی و عرض نمونه برابر با فاصله بین دو حفره مته کاری شده باشد. این اندازه گیری ها باید با استفاده از استاندارد INSO17304 انجام شوند تا دقت آزمون تضمین شود.

مرحله سوم: قرار دادن نمونه در دستگاه آزمون: نمونه باید در دستگاه آزمون کشش به گونه ای قرار گیرد که نیروی کششی عمود بر جهت اتصال جوش لب به لب اعمال شود. این کار اطمینان می دهد که آزمون بر روی نقطه ی مورد نظر و با دقت بالا انجام شود.

مرحله چهارم: اعمال تنش: تنش باید با سرعت ثابت ۵±۱ میلی متر در دقیقه توسط گیره های دستگاه به نمونه اعمال شود. این فرآیند تا زمان به وجود آمدن نقیصه در نمونه ادامه می یابد.

مرحله پنجم: ثبت نتایج: نیروی کششی اعمال شده و نوع نقیصه باید با دقت ثبت شود. نقیصه ها می توانند به دو دسته ی نرم و ترد تقسیم بندی شوند، اما تنها نقیصه های مرتبط با اتصال جوش لب به لب باید مورد توجه قرار گیرند.

نتیجه گیری: تعیین کیفیت جوش: نمونه هایی که دارای نقیصه ی ترد هستند به عنوان نمونه های مردود شناخته می شوند، در حالی که نمونه هایی با نقیصه ی شکل پذیر مورد قبول واقع می شوند. این آزمون به عنوان یک روش کمّی برای ارزیابی کیفیت جوش لب به لب در لوله های پلی اتیلن به کار می رود و نقش کلیدی در تضمین ایمنی و پایداری ساختاری دارد.

تست کشش لوله پلی اتیلن
تست کشش لوله پلی اتیلن

مبانی تنش و کرنش در مهندسی

در مطالعات مهندسی، آزمون کشش به منظور ارزیابی و مقایسه خواص مکانیکی مواد مختلف، اهمیت بسزایی دارد. برای فهم بهتر این خواص، دو مفهوم کلیدی به نام های تنش و کرنش مطرح می شوند که هر دو از تاثیر ابعاد فیزیکی مواد نسبتا مستقل هستند.

تنش مهندسی، که با نماد σ نشان داده می شود، به وسیله تقسیم نیروی وارد شده بر سطح مقطعی که نیرو به آن وارد می شود، محاسبه می گردد. در مقابل، کرنش مهندسی با نماد ε، نتیجه تقسیم تغییر طول به طول اولیه است. با استفاده از این دو مفهوم، می توان واکنش مواد مختلف در برابر فشارهای وارده را مورد بررسی قرار داد و استحکام آن ها را بدون توجه به ابعاد فیزیکی ماده، اندازه گیری کرد.

به عنوان مثال، یک نمونه پلیمری با سطح مقطع مربعی و ضلعی به طول ۱۰ میلی متر مربع، در صورتی که تحت نیرویی به اندازه ۵۰۰ نیوتن قرار گیرد، دچار پارگی می شود. در این شرایط، تنش وارده بر نمونه برابر با ۵ مگاپاسکال خواهد بود.

در این متن، تلاش شده تا مفاهیمی نظیر استحکام کششی، کرنش نقطه شکست، مدول یانگ، و چقرمگی به طور مفصل توضیح داده شوند:

  • استحکام کششی: این مقدار بیانگر بیشینه نیروی کششی است که یک ماده می تواند بدون شکستگی تحمل کند و معمولا در دو نقطه، تسلیم و شکست، تعریف می شود.
  • کرنش نقطه شکست: درصد تغییر شکل ماده تا زمان شکست، که برای الاستومرها بسیار بالا است.
  • مدول یانگ: شیب منحنی تنش-کرنش در ناحیه خطی، که بیانگر سختی ماده است.
  • چقرمگی: مساحت زیر منحنی تنش-کرنش که مقدار انرژی لازم برای شکست ماده را نشان می دهد.

این توضیحات نشان می دهند که چگونه مواد مختلف تحت شرایط مشابه، رفتار متفاوتی از خود بروز می دهند. نقطه تسلیم به عنوان پایان منطقه الاستیک، مقدمه ای بر تغییرات ماکروسکوپی در ساختار ماده است. با درک این مفاهیم، مهندسان قادر خواهند بود تا بهترین انتخاب ها را برای کاربردهای مختلف انجام دهند.

تفاوت منحنی تنش-کرنش در مواد مختلف

تحلیل منحنی های تنش-کرنش به ما اجازه می دهد تا با نگاهی دقیق تر به خواص مکانیکی مواد مختلف پی ببریم. هر ماده با توجه به ساختار و خصوصیات منحصربه فرد خود، نموداری متفاوت از تنش و کرنش را ارائه می دهد که این تفاوت ها در نمودار زیر به خوبی قابل مشاهده است.

تفاوت منحنی تنش-کرنش در مواد مختلف
تفاوت منحنی تنش-کرنش در مواد مختلف

منحنی اول از این نمودار، به ما مواد الاستیک خطی و شکننده را معرفی می کند. این مواد که از جمله آن ها می توان به اپوکسی و پلی استایرن اشاره کرد، در برابر نیروهای وارده واکنش های پیش بینی شده و خاصی دارند.

در منحنی دوم، نگاهی به مواد نیمه چکش خوار مانند PMMA انداخته می شود. این دسته از مواد، نیمه انعطاف پذیر هستند و خواص مکانیکی متفاوتی از مواد خطی شکننده دارند.

منحنی سوم به مواد کاملا چکش خوار اختصاص دارد که نسبت به دسته قبلی، مدول کشسانی پایین تری داشته ولی از چقرمگی بالاتری برخوردارند. موادی چون PET و پلی کربنات در این دسته قرار می گیرند.

نهایتا، منحنی چهارم به بررسی مواد الاستومری می پردازد که به خاطر انعطاف پذیری بالایی که دارند، مانند یورتان، در بسیاری از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند.

این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که با حرکت از منحنی اول به سمت منحنی های بعدی، با موادی روبرو می شویم که انعطاف پذیرتر بوده و دارای مدول کشسانی کمتری هستند، که این خود گویای تنوع عظیمی از خواص مکانیکی در جهان مواد است.

نمره شما به این مطلب
Sending
User Review
5 (1 vote)
این صفحه را برای دوستان خود بفرستید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیام در واتساپ تماس: 02155151683 کانال تلگرام