انواع سیستم های گرمایشی ساختمان

گرمایش مرکزی (موتور خانه) گرمایش موضعی (بخاری ها) گرمایش آب گرمایش از کف (Arisystem)گرمایش مرکزی (موتورخانه): سیستم های گرمایش مرکزی با جریان هوا با اعمال روش های نوین مقدارقابل ملاحظه ای در مصرف انرژی کاهش ایجاد میکنند. انتخاب تجهیزات مکانیکی مناسب (از قبیل لوله های فلزی – اتصالات و فلنچ,لرزه گیر ,…نقش بسیار مهمی در […]

انواع سیستم های گرمایشی ساختمان بیشتر بخوانید »