انواع مفاصل انبساطی

مفاصل انبساطی (قطع انبساطی ) مفاصل انبساطی اساسا جهت جذب انبساط خط لوله ناشی از کشیدگیهای طولی – گرمایی استفاده می شوند در جاهایی که تمایلی به استفاده از حلقه های انبساطی نیست و یا استفاده از آنها غیر عملی است اغلب استفاده از مفاصل انبساطی ضروری است. مفاصل انبساطی نوع لغزشی مفاصل انبساطی نوع …

انواع مفاصل انبساطی ادامه »